วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

--------------------------------------------------------------------------------

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา
แต่ปู่ย่าตายายใช้กันมา ควรลูกหลานรู้ค่าใช้สืบไป
เป็นเอกลักษณ์ของชีวิตควรศึกษา วิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร เพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาล..."


ข้อมูลสมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ
- รวบรวมข้อมูลสมุนไพรไทย ที่ใช้รักษา และ บรรเทาอาการเจ็บป่วย
สถานที่บำบัดและผลิตยาสมุนไพร
- แนะนำสถานที่บำบัด และผลิตยาสมุนไพร และสถานที่จำหน่าย
ยาสมุนไพรไทย, ตำรายาสมุนไพรที่น่าสนใจ
ตำรายาแผนโบราณ
- รวบรวมตำรายาสมุนไพรไทยแผนโบราณ หลายขนาน แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ชื่อหนังสือที่ใช้อ้างอิง, ตำรายาสมุนไพรไทยโบราณ
Link เว็บไซต์ สมุนไพรไทย
- รวบรวม เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ สมุนไพรไทย
- ใช้ติดต่อรับ ส่ง ข่าวสาร ความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรของไทย

ไม่มีความคิดเห็น: